ללמוד את הדופק של הארגון וליצור חיבור אמיתי

תוכנית אתגרים: קידום החינוך בלתי פורמלי בחברה הערבית (922 )