תוכנית אתגרים: קידום החינוך בלתי פורמלי בחברה הערבית (922 )

הובלת פורום רכזי כפרים, תוכנית אתגרים

ב-30.12.15 התקבלה החלטת ממשלה לקיום תוכנית "אתגרים (922)", תוכנית המיועדת לחברה הערבית.  https://pob.education.gov.il/MeydaHinuchi/Pages/etgarim.aspx. מטרת התוכנית לפתח, את מערך החינוך הבלתי פורמלי בכפרים הערביים. בבסיס התוכנית ישנו רצון להעניק לנוער בחברה הערבית, ערכים, מיומנויות, זהות ותפיסות חברתיות.  

דיא-לוג מלווה לאורך השנים פורום זה, ורואה אותו כגורם מחבר ומלכד של החברה בכפר וכמובילי שינוי חברתי, מטרות התוכנית הן:

  • לאפשר לכל ילד הזדמנות לחלום, כיצד ואיך יעצב את עתידו.
  • לסייע לכל ילד להשתלב בהצלחה בחברה הישראלית. 
  • לפתח תחושת אחריות אישית וחברתית.
  • לצמצם את הפערים ותחושת הניכור בין האוכלוסייה היהודית לחברה הערבית.
  • להאמין שאפשר.

אנו שותפים בבניית התוכנית השנתית לפורום לטובת יישום התוכנית הרשתות ועוסקים בהטמעת תהליכים ותאגום תוצרים לתהליכי שטח בחינוך הבלתי פורמלי.