פיתוח ארגוני #סייעות גנים


ללמוד את הדופק של הארגון וליצור חיבור אמיתי

סייעות מובילות ברשות המקומית, תוכנית מרחבי רשות