סייעות מובילות ברשות המקומית, תוכנית מרחבי רשות

תוכנית מרחבי רשות: פיתוח דרג סייעות מובילות

מערך החינוך בגיל הרך עובר בשנים האחרונות תהליכי שינויי ברמה הארצית. בשנת 2016, יצאה לדרך רפורמת הסייעת השניה, שתגברה את מערך הסייעות בגנים ויצרה מודל ארגוני חדש, תוך הגדלת מספר הסייעות ברשות. https://edu.gov.il/owlHeb/GanaiYeladim/YozmotChinuciyotVeRefrmot/SecondAssistant/Pages/second_assistant.aspx . השינוי שחל היה השפיע על מחלקות הגיל הרך ברשויות  בהיבטים של חינוך, ניהול ותפיסה פדגוגית רשותית. 

תוכנית "מרחבים" לסייעות מובילות מייצגת מעבר ממבנה אירגוני של מערך גני ילדים ועבודה יחידנית מול סייעת, למבנה אירגוני המונה מספר אשכולות של סייעות (בדומה למבנה אשכולות גנים של משרד החינוך) שיוצר עבודה מערכתית עוטפת ותומכת ומקום מובנה לסייעת בארגון. שינוי זה משמעותי והשפעותיו על מערך החינוך לגיל הרך ניכר ומורגש בהיבטים רבים, בכל הרמות. ישנו פער חינוכי מובנה בין הגננות ובין הסייעות, שמתבטא בעיקר בידע החינוכי בגיל הרך. מטרת העל של התהליך היא שיפור איכות החינוך, באמצעות השקעה בפיתוח דרג נפרד ומקצועי של הסייעות.

מטרות התוכנית:

 1. ייעול תקשורת ודפוסי העבודה בין סייעות הגנים למטה האגף.
 2. איגום משאבים.
 3. שיפור הפיתוח המקצועי והאישי של הסייעות.
 4. שיפור איכות הטיפול האישי והחינוכי בילדי הגנים.
 5. שיפור דפוסי הפעולה של גורמי התמך (יועצת, פסיכולוגית ועוד) תוך הידוק הקשר עם ההורים והקהילה.

ובעיקרון, מה שנכון ועובד למפקחות משרד החינוך אין שום סיבה, שבהתאמות הנדרשות, לא יתאים ויעזור גם לאגף החינוך ברשות המקומית.

עקרון פעולה ראשון: ליווי מחלקת הגיל הרך ברשות

בניית המהלך משלב התכנון ועד שלב היישום, הקמת תשתית עבודת צוות בתוך הקבוצה, יצירת צוות מוביל רשותי בגיל הרך. התהליך מאפשר: 

 • שיפור משמעותי ביכולות הניהול והמענים של מחלקת הגיל הרך ויצירת מדרג להעברת מסרים רשותיים ואגפיים, הנחיות, העברת מידע שוטף ומרוכז.
 • חיזוק הקשר בין המועצה לבין סייעות הרשות והעברת מסר ברור שהן חשובות למערכת ומשקיעים בהן משאבים להעלאת היכולות והידע שלהן.
 • ניהול פרויקטים במועצה במעורבותן של הסייעות המובילות.
 • השבחה והעמקת המענה החינוכי לילד ולהוריו ברשות תוך הגדלת שביעות הרצון של ההורים מהיכולות והמסוגלות של הצוות החינוכי לטובת ילדי הגנים. 

עקרון פעולה שני: ליווי קבוצת הסייעות המובילות

בניית קבוצת המובילות, איתור, בחירה מיפוי ובניית מערך שיקולים, בניית תפקיד הסייעת המובילה בהתאמה למאפייני הרשות, התהליך מאפשר:

 • יצירת מסגרת השתייכות תומכת לסייעות באמצעות מתן במה לביטוי ושיתוף מתוך קבוצת התייחסות מקצועית.
 • חשיפה לגישות, תפיסות בתחומי הגיל הרך ורכישת ידע חדש תוך העלאת קרנה של הסייעות כאשת חינוך מקצועית.
 • העצמת הסייעות ויצירת אופק קידום תוך הגברת המעורבות והמחויבות המערכתית.
 • יצירת שפה משותפת בין הגננות לסייעות- גשר

עקרון פעולה שלישי: בניית מערך הכשרות חינוכי, בהתבוננות ארוכת טווח

 • איתור נושאי הליבה בתפקיד ובניית מערך הכשרה, חינוכי פדגוגי.
 • הגדרת מערך הידע והמיומנויות שסייעות זקוקות לו והקמת פורום מקצועי.
 • בניית תהליך משולב לפיתוח צוותי גנים שיכולול אשכולות של סייעות וגננות.