ללמוד את הדופק של הארגון וליצור חיבור אמיתי

מנהיגות נשית, להשפיע על הסדר החברתי