פורום רכזי החינוך הבלתי פורמלי

פורום רכזי החינוך הבלתי פורמלי

לרכזי החינוך הבלתי פורמלי חשיבות מרכזית בהעצמת הקהילה ובקידום החוסן החברתי, באמצעות העמקת הזיקה של בני נוער לקהילת היישוב שבו הם גרים וחיזוק תחושת השייכות שלהם. הרכזים אחראים לפעילות הילדים והנוער ביישובי המועצה, עובדים בכפוף לתכנית שנתית של מחלקת הנוער, ואמורים לקדם פעילות ייחודית לישוב שלהם הנשענת על השייכות, ומקרבת את התושבים לתרבות ולמסורת המקומית.

התחומים שמוביל הרכז 

 • הנחיית הצעירים וליווי פעילותם בקבוצה לאורך השנה.
 • אחריות על תכנון וביצוע פעילות יישובית, תוך קיום קשר שוטף עם המועצה.
 • שילוב הילדים והנוער בפעילויות אזוריות ובפעילות תנועתית וקהילתיות
 • ייצוג  צרכי הילדים והנוער ביישובים.
 • הנחיית כוחות העזר ביישוב (פעילים).
 • אחריות על פעילות העשרה, הדרכה והקניית תכנים ערכיים באופן סדיר לחניכים.
 • אחריות על ארגון אירועים ביישוב, בשילוב בני הנוער והילדים.

רכז הנוער מקדם את החינוך החברתי בישוב, הוא מוביל את הקשר בין הנוער לקהילה תוך תיכלל משאבים קהילתי רשותי. החל מהפעלת מבנה ביה"ס בשעות אחה"צ והערב והפיכתו למקום מעניק תוכן חוויתי כגון: תוכניות חינוכיות, מנהיגות צעירה ועוד ובנוסף, מאפשר פעילות חינוכית איכותית ומגוונת בתחומים:

 • פנאי ותרבות
 • קהילה
 • העצמה ומנהיגות נוער
 • והקניית מיומנויות תעסוקה. 

ניתן למצוא פעילות חוויתית המושתת על בסיס למידה חברתית, תוך חיזוק הקשר עם בתי הספר, ההורים והקהילה, חיזוק מיומנויות, כישורים אישיים, מסוגלות אישית וקשרים חברתיים

 • חיבור הרכזים לחשיבות החינוך החברתי
 • חיזוק הרכז כדמות מובילה ומשמעותית עבור הילדים והקהילה
 • מתן כלים פרקטיים יישומיים שיסייעו להם בתפקידם
 • הרחבת קהלי העבודה של הרכזים: ילדים, נוער, הורים וקהילה