גננות מובילות: פיתוח דרג מנהלות ביניים

בספטמבר 2015 יצאה לדרך "רפורמת הסייעת השנייה". הרפורמה כללה שלושה רכיבים מרכזיים: 

1. הוספת סייעת נוספת בגנים בהם  30ילדים ומעלה בגילי שלוש וארבע . 

2. תקציב העשרה לכלל גני הילדים בישוב בהם ילדים בני שלוש ארבע. 

3. יצירת תפקיד חדש "גננת מובילה" (דרג ביניים במערכת החינוך הקדם-יסודית) 

מטרת הרפורמה: להתאים את גני הילדים ודרכי העבודה בהם למציאות של היום ומחר. 

בתחילת המהלך נקבעו הגדרות לרפורמה והמהלך יצא עם הרבה מאוד גמישות מערכתית. כתוצאה מכך, התפתחו מודלים מגוונים של עבודה. ישנו שוני בתהליך היישום בין מקומות, צרכים ומפקחות. השוני יצר מתח ניהולי בצד הצורך באחידות ובבהירות המדיניות איפשרה שונות ומגוון בתהליכי היישום.


ליוותי את דרג הגננות המובילות במחוז חיפה בשנים 2015-2019. העבודה התבצעה דרך 4 מרכזי פסג"ה (פסג"ה חדרה, פסג"ה חיפה, פסג"ה קרית מוצקין ופסג"ה בקעה אל גרבייה). וכללה כ-100 גננות מובילות במחוז.

בוצע תהליך הערכה מעמיק ומקיף לתהליך על ידי פסג"ה חדרה. חלק מהנושאים שעלו בתהליך:

* אסטרטגיה של הצלחה כמודל להבחנה ועבודה בקבוצה, ככלי להעצמה ולהבנה מה מניע ומה מונע בהצלחה בכלל וברתימה בפרט.

* כלים להבניית קבוצה

* הגננת המובילה : מה החזון שלך? מהם הערכים המובילים אותך? ואיך את רותמת את הקבוצה ומייצרת יוזמה ?

* תהליכי קבלת החלטות, הכרות עם המודל הרציונאלי בקבלת החלטות  קווים מנחים לפעולה (ניתוח דילמה מהשטח באמצעות המודל)

* סדנת סגנונות ניהול, חשיבות הכרת סגנון העבודה האישי של כל אחת, ולמידה על סגנונות אחרים.

* סדנה יישומית, עבודה בסימולציות תהליכי עבודה

* משחקי / תהליכי win win – ללמוד איך לחשוב / להוביל קבוצה הלכה למעשה

* תהליכי משוב פתוח והוקרות ביחס לעבודתה בקבוצה, וקבלת כלים ליישום 

* משוב עם קבוצת הגננות שהן מובילות – מודלינג במפגש