ההשתתפות למוזמנים בלבד

היכולת ללכת קדימה. תנועה בעסקים ובכלל שומרת על דריכות. בחרנו הפעם אחרת, עברנו למקום חדש שמייצג אותו יותר. שעוזר לנו להתמקד במהות ולא בחלקים שמסביב. היום הצטרפו למפגש נציגים ממעגלי השפעה של אירועים ושל נדל"ן. מדהים כל פעם איך אנרגיה יוצרת אנרגיה. זו פעם ראשונה שהצטלמנו כפורום, חסרות בתמונה עוד בעלות עסקים שלא נכנסו לפריים, ועוד בעלי עסקים שנמצאים במילואים ולמרות זאת. אנחנו על זה.


  • תאריך:07/05/2024 14:00
  • מיקום שריד, ישראל (מפה)