ההשתתפות למוזמנים בלבד

הפורום הינו קבוצה בניהול עצמי. הבחירה היתה להתארגן באופן וולנטרי ללא ארגון גג. הרעיון היה ליצור קבוצה של חיבורים עסקיים במרחב גיאוגרפי שיוצרים משמעות וערך עבור החברים והחברות. משוגעים, כי יותר קל להתנהל במסגרות קבועות מראש, אז זהו, שלא! לא אם אתה יזם סידרתי. העיסוק בתהליכים והעלאת דעות, מציג את המגוון ואת השוני האישי והעסקי. מדהים איך שיחה פתוחה ומאפשרת מלמדת כל כך הרבה על כולנו.


  • תאריך:21/05/2024 14:00
  • מיקום שריד, ישראל (מפה)