ההשתתפות למוזמנים בלבד

התייחסנו להגדרה של גורמי הצלחה בפורום, וכיצד הם באים לידי ביטוי בתהליכי העבודה שלנו. הפורום משקיע מחשבה עמוקה בחקר עצמי. וזה אולי אחת הסיבות שאני ממש אבל ממש מעריכה בתהליך.


  • תאריך:30/04/2024 14:00
  • מיקום יפעת, ישראל (מפה)