אירגונולוגיה, ניהול בארגונים ובעסקים


אירוגונולוגיה , ניהול מעל ומעבר, כלים ומיומנויות ניהול